mára


alaktalan hangokat üvölt
alaktalan hangokat üvölt

hisztéria hurrikán hullámokat generál

hősies hőstettként értékeli
tetteit

amorf fájdalom tekereg
amorf fájdalom tekereg
sálként a koldus nyakán
elvetélt anekdota szól halott méltóságáról
borús ég süt rá
golyózápor hull fejére
golyózápor hull fejére
atomvillám szaggatja ketté
Zeusz dühös, Isten ordít
még az istentelen is imát mormol
mi Atyánk, ki a mennyekben vagy
mi Atyánk, ki a mennyekben vagy
így álmodtad-e meg az embert?
vérben forgó szemekkel
mint éhező vad csontért viaskodik
gombafelhő mögül nézi
ahogy a világ a porba hull
fölöttünk fú a förtelmes halál
fölöttünk fú a förtelmes halál*
de a lágy szellő arcod melengeti
vakon felszállsz a csuklós buszra
de nem tudod, hol a végállomás
*Radnóti MiklósMegjegyzés küldése

0 Megjegyzések