Az utóbbi időszakban egyre sürgetőbb annak a kérdésnek a megvitatása, hogy vajon jogosan érezzük-e felhatalmazva magunkat arra, hogy vásárlás nélkül, illegálisan jussunk kedvenc íróink könyveihez mindössze egyetlen kattintással. Alapvető érdekekből fakadóan egy hatalmas szakadék alakult ki írók és olvasók között, aminek áthidalására  egyelőre sajnos nem született érdemi megoldás, egy dolgot azonban meg kell állapítanunk: az olvasás paradigmája gyökeres változásnak indult.

Az elmúlt egy-két hétben több fórumon is olvasni lehetett, hogy magyar szerzők és olvasóik feszültek egymásnak, több könyves és könyvletöltő csoportban is vérre menő viták alakultak ki az illegális könyvletöltésről. A két oldal nem nyilvánvaló érdekekből nem képes konszenzusra jutni: míg az írókat folytonos anyagi kár éri, hiszen konkrétan minden egyes könyvletöltés lopásnak minősül, éppen úgy, mint a zene vagy a filmek esetében, az információáramláshoz és a kultúrához való alapvető jog miatt a könyvletöltés kérdése problematikusabbnak minősül. Hiszen ez nem csak a szórakozásról szól, könyvek millióit töltik le mindennap információszerzési vagy oktatási célokból, és ebben a folyamatban gyakran éppen a könyvek szerzői is támogatóan járnak el köteteik bizonyos szerverekre való feltöltésével. 

Már ebből a tényből is látszik, hogy az olvasás paradigmája gyökeres változásnak indult. Maga a könyvekhez való viszony is átértékelődött a poszt-Gutenberg galaxisban, ami annak az eredménye, hogy gyakran virtuálisan jutunk hozzá a könyvekhez, amiből önkéntelenül is egy újfajta tisztelet, egy megváltozott hozzáállás következik. Ugyanis azáltal, hogy néhány klikkeléssel megvásárolhatunk egy ebookot, és egyetlen olvasón több száz példányt tárolhatunk, mindenféle fizikai kontaktus nélkül, eredményezheti azt a szabadságérzetet, amit a megváltozott körülmények okoznak. A könyv súlya ugyanis már nem nyomja a táskánkat, nem szükséges könyvtárba menni, és olykor heteket várni, és akár több különböző, akár az anyaországban nem megjelent könyvet tudhatunk magunkénak egyszerre. A XXI. században, a megváltozott olvasási szokások, a túlmediatizáltság, korlátlan mennyiségű információfelhalmozás korában pedig alapvetőnek érezzük, hogy éppúgy, ahogy ingyen töltünk le zenét az internetről, alapvetőnek érezzük, hogy a könyvekhez is ingyen és szabadon juthassunk hozzá, hogy ez által az információra és a kultúrára is jogot formálhassunk.


A könyvletöltés azonban más szempontból is problematikus. A társadalmi osztályok között fellépő anyagi és geográfiai különbségek miatt egy rossz infrastruktúrával rendelkező településen, rossz anyagi körülmények között élő ember ma nyilvánvalóan nem jut hozzá ahhoz az információhoz, amire amúgy törvény által meghatározva is joga lenne, hiszen sok esetben a városa nem rendelkezik könyvtárral, illetve az állománya elavult lehet. Érdekes kutatások születtek ebben a témában, amiből akár doktori disszertációt is lehetne írni, azonban egy dolog bizonyos: az olvasás paradigmaváltás előtt áll.

Ez nem csupán a megváltozott könyvfogyasztási szokásokból látszik, hanem a könyvpiac gyökeres változásából is. A magánkiadás forradalma, a kizárólag az interneten alkotó szerzők, a gyakran a szerzők által létrehozott ingyenes elektronikus kiadványok, a közösségi médiában létrehozott csoportok, és bizony a könyves bloggerek aktív ténykedése is ezt a folyamatot segíti elő. Az, hogy az olvasásból médiatartalmat generálunk, hogy cikkekké, képekké, videókká, interaktív tartalmakká alakítjuk, felnagyítja a kultúra iránti vágyat, kvázi reklámmá alakul, ami tudat alatt befolyásolja a könyvekhez való viszonyunkat. Ebből pedig könnyen következhet az, hogy mindent egyetlen kattintással a magunkénak akarunk tudni, hiszen részesei akarunk lenni ennek az írók- bloggerek- és olvasók közötti diskurzusnak, hiszen a közösségi médiában minden vélemény egyenértékű. Nem számít, ki hogyan jut az információhoz egészen addig, amíg valamilyen nagyobb érdekkülönbség nem alakul ki, jelen esetben éppen arról, hogy mi a megoldás az illegális könyvletöltés esetében.

Jelen körülmények között azonban nem a megoldás diktatórikus és erőszakos megoldására kell törekedni, hanem megismerni azt a közeget, amelyben ez az egész jelenség kialakult. Hiszen a pontos diagnózis sikeres gyógymódokat generál, addig is azonban még számos vitát le kell folytatni, hogy minden probléma napvilágra kerüljön.